Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Fortum (Fortum Corporation och dess dotterbolag) behandlar dina personuppgifter. Deklarationen gäller när du använder våra produkter och tjänster eller interagerar med oss på andra sätt. Uttalandet gäller även om du är företagskund. Du kan hitta ytterligare information om integritet relaterad till produkter och tjänster i de allmänna villkoren för den specifika tjänsten och/eller produkten, i integritetstillägg eller andra uttalanden som du kommer att kunna se när du använder vår produkt eller tjänst.

1. Vilken information bearbetar Fortum?

Fortum samlar in, behandlar och tar hand om olika typer av personuppgifter där så är tillämpligt, till exempel:

 • Personlig information – inklusive kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress), demografiska data (såsom kön, ålder, språk, nationalitet, yrke och ytterligare information såsom intressen eller segmentsgrupp) och personnummer vid behov för att bekräfta din identitet.

 • Avtals- och transaktionsdata – såsom information om dina avtal, beställningar, köp, betalningsstatus och fakturor, inspelade och transkriberade telefonsamtal, prenumerationer och bokningar och dina andra interaktioner med oss, såsom serviceförfrågningar och meddelanden till vår kundtjänst.

 • Betalnings- och kreditinformation – såsom betalkortsinformation och kontoinformation som krävs för att bekräfta köp, återbetala pengar eller kreditvärdighet.
  Elektronisk data och ID:n – data som samlas in med cookies eller liknande tekniska lösningar, om din användning av våra tjänster, till exempel webbsurfning och segment, din IP-adress, cookie-ID, mobil enhets-ID, information om din webbläsare och enhet och plats.

 • Säkerhetsdata – data som används för att säkerställa användningen av våra tjänster och faciliteter, till exempel lösenord och inloggningsinformation, säkerhetsloggar och inspelningar från övervakningskameror.


Tekniska data och förbrukningsdata – till exempel data relaterade till användningen av en enhet, en apparat eller en applikation, inklusive mätning av förbrukning och produktion av el och andra tjänster, och data från laddstationer och smarta enheter, inklusive data från sensorer (t. exempel temperatur).

2. Hur samlar Fortum in information om dig?

De personuppgifter vi behandlar kommer från olika källor:

 1. Du: när du beställer eller använder våra tjänster, när du fyller i ett intresseformulär, deltar i en undersökning eller tävling, skapar ett konto, går till vår hemsida eller på annat sätt interagerar med oss.

 2. Tredje parter, till exempel Elhub, högtalarregister, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag, installationspartners, marknadspartners, elbolag, försäkringsbolag och andra dataleverantörer.

 3. Företag i Fortum-gruppen, som delar information för de ändamål som nämns i punkt 6 nedan.

3. Vad är syftet och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för fördefinierade ändamål på basis av avtal, samtycke, rättslig skyldighet och berättigat intresse. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1 Tjänsteleverans och kundservice – Vi samlar in och använder personuppgifter om dig för att behandla beställningar, leverera produkter och tjänster, utföra kundservice och behandla betalningar, avtal och transaktioner. Vilken information som är nödvändig för att kunna leverera tjänster varierar beroende på vilken produkt eller tjänst det är fråga om. Onlinetjänster kan kräva att användaren bekräftar sin identitet, medan elavtal kräver att vi mäter förbrukningen. Vår kundtjänst hanterar dina förfrågningar och meddelanden för att hjälpa dig. Kundtjänst kan också erbjuda dig den optimala kontraktstypen för dig. Vi kan kommunicera med dig via telefon, e-post, SMS, chatt, automatiska samtal och andra digitala kanaler, inklusive sociala medier. Avtalet ligger vanligtvis till grund för behandling av dina uppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster och kundservice. Om det krävs enligt lag kan vi be om ditt samtycke för att tillhandahålla vissa tjänster, till exempel platsbaserade tjänster.

3.2 Försäljning, marknadsföring och kommunikation av intresse - Vi kan kontakta dig via marknadsföring även om du inte är kund hos oss. Vi kommer att be om ditt samtycke för att kontakta dig när det krävs enligt lag, annars kommer vi att kontakta dig baserat på berättigat intresse. Vi kan skicka automatiserad elektronisk marknadsföringskommunikation utan samtycke som relaterar till din kundrelation eller din professionella relation med oss, och använda traditionella marknadsföringskanaler (till exempel post, telefon, försäljning från dörr till dörr) om detta är tillåtet enligt lokal lag. Vi anordnar även lotterier och tävlingar. Utöver vår egen marknadsföring och vår egen försäljning använder vi sälj- och marknadspartners som kan kontakta dig om våra produkter och tjänster utifrån sina egna kundlistor, eller sälja våra produkter och tjänster i sina egna lokaler. Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av marknadsföring. Du kan läsa om hur du hanterar dina marknadsföringspreferenser under punkt 10.

3.2.1 Kundmarknadsföring - Kundmarknadsföring är automatiserad elektronisk marknadsföring som skickas utan samtycke till befintliga kunder och företagskunder i de länder där denna praxis är tillåten. Till våra konsumentkunder som har beställt våra produkter och tjänster skickar vi regelbundet erbjudanden och information om produkter och tjänster som är relevanta för kundrelationen. Vi skickar denna kommunikation till den kontaktadress (telefon eller e-post) du har angett i samband med kundförhållandet. Till våra företagskunder (anställda hos våra befintliga och potentiella företagskunder samt affärspartners och andra intressenter) skickar vi erbjudanden och information om produkter, tjänster, marknadsföringsevenemang och tjänster som är relevanta för deras yrkesroll. Vi skickar detta meddelande till företagets kontaktadress, som vi har fått från kunden, företaget eller en offentlig källa.

3.2.2 Samtyckesbaserad marknadsföring – Vi skickar automatisk elektronisk marknadsföring och nyhetsbrev till dig om du prenumererar på den. Denna marknadsföring kan innehålla information om produkter och tjänster från alla företag i Fortum-gruppen, eller om produkter och tjänster från partners. Vi kan också få tillstånd för marknadsföring för våra partners räkning.

3.2.3 Traditionella marknadsföringskanaler - Vi kan använda traditionella marknadsföringskanaler (post, telefon, dörr-till-dörr-försäljning) för att kontakta dig om våra produkter eller tjänster och produkter och tjänster från våra partners, såvida du inte har blockerat användningen av din kontakt detaljer.

3.2.4 Elektronisk marknadsföring - Vi annonserar våra produkter och tjänster online för användare som besöker vår webbplats eller våra partners webbplatser, genom att placera retargeting cookies eller pixlar på webbplatserna som gör det möjligt för oss (eller en tredje part som agerar för vår räkning) att visa Fortums annonser till samma användare i ett annat nätverk. För att nå dig i sociala medier kan vi komma att använda ditt telefonnummer eller din e-postadress, såvida du inte har blockerat dem i marknadsföringssyfte. För marknadsföring i mobilapplikationer kan vi använda data som vi har samlat in om din användning av applikationen och din CRM-data. Vi köper även reklamtjänster från externa företag som riktar sig till grupper som är relevanta för Fortum, med annonser för Fortums produkter och tjänster. I sådana fall behandlar Fortum inte uppgifterna. Läs mer om annonseringsmetoder i vår cookiepolicy.

3.2.5 Vilken data används för att optimera försäljning och marknadsföring ("profilering") - För marknadsföring och reklam använder vi data som samlats in under kundrelationen och från kundundersökningar, data om onlinebeteende och härledd data som till exempel förutsäger användare ' intressen. Baserat på dessa data kan vi göra marknadsföringen mer relevant och effektiv och skicka bättre anpassade erbjudanden till dig. Ett exempel på härledd data är ett segment som berättar att användaren förmodligen bor i en förort eller ett radhus. Du kan även få riktade erbjudanden, till exempel för att du precis har flyttat.

3.2.6 Relationer med intressenter - Vi hanterar relationer med intressenter genom att kommunicera om relevanta ämnen och marknadsföringsevenemang. Kommunikation skickas till de kontaktadresser vi har registrerat.

3.3 Utveckling av produkter och tjänster – Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla tjänsterna till kunderna, för att kunna stödja beslut i samband med verksamheten samt för att kunna bedöma kundernas feedback och behov. Grunden för att behandla uppgifter i samband med utveckling av produkter och tjänster är berättigat intresse. Detta görs till exempel genom att få feedback direkt från användare, genom att använda data som genereras från användningen av våra tjänster i analyser eller genom att testa systemets funktionalitet med tillfälliga exempeldata. Databehandling för utveckling av våra produkter och tjänster sker normalt med avidentifierade uppgifter i den utsträckning det är möjligt. När vi samlar in kontaktuppgifter i samband med undersökningar eller intervjuer kan vi informera dig om användningen av kontaktuppgifterna. Ibland kan vi använda exempel på verklig data, till exempel för att testa funktionaliteten hos våra system. I analyser behandlar vi inte data som kan identifiera personer utan vi samlar in stora mängder data om användningen av tjänsterna för att skapa statistiska modeller, rapporter, prognoser och trendanalyser för att stödja affärsbeslut, skapa analyser om servicenivåer / prestanda för tjänsterna och beräkna kundsegment som används för att förbättra försäljning och marknadsföring, enligt beskrivning i avsnitt 3.2.5.

3.4 Rättsliga skyldigheter – Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel bokförings- och skattelagstiftning och lagstiftning mot penningtvätt.

3.5 Försvara lagliga rättigheter och garantera säkerheten för våra tjänster och kunder – Vi använder personuppgifter för att försvara och säkra våra rättigheter och våra kunders rättigheter Grunden för behandling av information för försvar mot rättsliga anspråk, inkasso, kreditbedömning, informationssäkerhet och bekämpning bedrägeri och missbruk är vanligtvis ett legitimt intresse. Personuppgifter behandlas för att säkerställa säkerheten för både kunden och våra produkter och tjänster. Detta sker till exempel genom att ha åtkomstloggar och säkerhetskopior.

4. Automatiserad beslutsprocess
Vi kommer att informera dig i förväg om vi använder automatiserade beslutsprocesser med juridiska eller liknande betydande effekter för dig. Vi ber om ditt samtycke om sådana automatiserade beslutsprocesser inte är godkända enligt lag, är nödvändiga för att kunna leverera tjänsterna/produkterna eller för att kunna ingå avtal med oss. Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling och istället begära en manuell beslutsprocess genom att kontakta vår kundtjänst.

5. Hur länge lagrar Fortum personuppgifterna?

Fortum raderar eller avidentifierar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet för vilka de samlades in. Dina personuppgifter och transaktionsdata kommer inte att sparas längre än vad som anges i tabellen nedan:

Bokföringslagen Till

6 år

Preskriptionslagen t.o.m

13 år

Föreskrift om elförsäljning och nättjänster t.o.m

3 år

Skatteförvaltningslagen t.o.m

10 år

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I tillämpliga fall kan vi dela dina personuppgifter med:

Företag i Fortum-gruppen - Företagen i gruppen kan använda dina personuppgifter för de syften som anges i denna deklaration, baserat på berättigat intresse och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning, inklusive för att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.

Affärspartners – Vi delar personuppgifter med våra affärspartners baserat på berättigat intresse och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Exempel på sådana situationer:

 • Om du har köpt våra produkter och tjänster från en affärspartner behöver vi ofta utbyta information om dig som en del av att hantera denna relation och ditt köp – till exempel för att kunna identifiera din beställning och för att vi ska kunna betala dem .

 • Om du köper en produkt eller tjänst från någon av våra affärspartners genom oss ingår du ett avtal med den affärspartner som säljer produkten eller tjänsten. Fortum fakturerar dig endast direkt som en del av avtalet med säljaren. Fortum kan ge dina personuppgifter till en sådan affärspartner för att slutföra ditt köp och för att vi ska kunna betala dem.


Våra partners inkluderar onlineföretag, inkassobyråer, försäkringsbolag, elektronikåterförsäljare, operatörer av laddstationer, biltillverkare och reklampartners som förklaras i riktlinjer för cookies.

Samtycke, avtal eller begäran – Vi kan dela dina personuppgifter om du ger oss ditt samtycke. Vissa av våra produkter och tjänster låter dig dela dina personuppgifter med andra. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part om detta är nödvändigt för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig, eller för att kunna hantera en begäran från dig. Vi vidarebefordrar till exempel din adress till post-, bud- eller installationstjänster för att kunna leverera en produkt eller tjänst som du har beställt.

Våra underleverantörer – Vi använder underleverantörer för leverans av tjänster. Sådana underleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter och behandla dem för vår räkning, men de har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att leverera den tjänst som avtalats med oss. Genom lämpliga avtal säkerställer vi att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna deklaration. Typiska tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter inkluderar telefonförsäljningspartners och säljpartners, betalnings- och faktureringspartners samt IT-program och tjänsteleverantörer.
Fusioner och uppköp – Om vi beslutar oss för att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera verksamheten kan det innebära att vi vidarebefordrar dina personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

Myndigheter, åklagare och lag – Vi kommer att ge dina uppgifter till behöriga myndigheter, till exempel polisen, i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi kan också komma att vidarebefordra dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran av en myndighet på grundval av tillämplig lagstiftning, domstolsbeslut eller i samband med ett domstolsärende eller officiell process, eller som på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag.

7. Överför Fortum personuppgifter till tredjeländer?

Vissa av våra tjänsteleverantörer och koncernbolag verkar internationellt, vilket gör att data ibland finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES kommer Fortum att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder, till exempel genom att använda standardavtalsvillkoren från Europeiska kommissionen. Du kan få mer information om överföringarna genom att kontakta vår kundtjänst.

8. Hur skyddar Fortum personuppgifter?

Vissa av våra tjänsteleverantörer och koncernbolag verkar internationellt, vilket gör att data ibland finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES kommer Fortum att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder, till exempel genom att använda standardavtalsvillkoren från Europeiska kommissionen. Du kan få mer information om överföringarna genom att kontakta vår kundtjänst.

9. Informationskapslar (cookies)

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan Fortum samla in information om dina enheter med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Vår webbplats kan också ha cookies och annan liknande teknik som används av tredje part. Du kan få mer information om hur du hanterar användningen av cookies och elektronisk data genom att läsa vår cookiepolicy.

10. Dina rättigheter och hur du utövar dem

Nedan kan du se vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter om dig som Fortum behandlar. Om du har frågor om dina rättigheter eller vill utöva dem kan du använda formuläret för integritetsbegäran eller kontakta vår kundtjänst. Vissa rättigheter kanske inte gäller, till exempel om informationen inte kan kopplas till dig.

 • Rätt att få tillgång till personuppgifter – Du har rätt att bli informerad om den behandling vi utför, och att begära en kopia av dina personuppgifter.

 • Rätt till rättelse av personuppgifter – Du kan begära att informationen om dig rättas om den inte är korrekt, eller om den behöver uppdateras.

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få och återanvända den information du har lämnat till oss. Vi kan leverera ett urval av informationen i ett maskinläsbart format, där grunden för behandlingen är antingen avtal eller samtycke.

 • Rätt till radering – Vi raderar din information på din begäran om den inte längre behövs av juridiska skäl.

 • Rätt att återkalla samtycke – Om du har gett samtycke till databehandling har du alltid rätt att återkalla samtycke.

 • Rätt att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på Fortums legitima intressen, till exempel för att utveckla våra produkter och tjänster och andra ändamål som förklaras i punkterna 3 och 6 ovan. Fortum kan avslå begäran om det finns en tvingande anledning att fortsätta behandlingen.

 • Rätt att begränsa behandlingen – I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen begränsas.

 • Reservera dig från elektronisk marknadskommunikation och kundundersökningar: Om du inte längre vill ta emot marknadskommunikation från Fortum kan du välja bort det när som helst. Det enklaste sättet att göra det är att klicka på länken längst ner i marknadskommunikationen.

 • Reservera dig mot marknadsföring via telefon och post: Om du inte längre vill ta emot marknadsföringssamtal eller annonsering i inlägget från Fortum kan du kontakta vår kundtjänst eller informera kundtjänstrepresentanten under marknadsföringssamtalet. Dessutom kan du hantera dina val via Nationella bokningsregistret.

 • Hantera cookies och välja bort riktad elektronisk marknadsföring: Om du vill hantera cookies på våra webbplatser eller välja bort riktad elektronisk marknadsföring använder du de mekanismer som anges i cookiepolicyn.

Observera att du fortfarande kommer att kunna ta emot marknadskommunikation under en kort period efter att du har gjort din bokning medan vi uppdaterar våra system. Vi använder ibland marknadsföringspartners som kan visa upp våra produkter och tjänster för dig, men som inte har fått personlig information om dig från oss. Om du vill invända mot sådan marknadsföring eller utöva andra rättigheter måste du kontakta den enskilda marknadsföringspartnern direkt.

Hur man lämnar in ett klagomål: Om vi inte följer dina önskemål kommer vi att informera dig om orsakerna till detta. Om du inte är nöjd med svaret du får från oss, eller med hur vi behandlar personuppgifter, kan du kontakta oss via formuläret för integritetsbegäran. Du kan också kontakta vår kundtjänst. Om du fortfarande inte är nöjd med behandlingen kan du kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten.

11. Ändringar av denna integritetspolicy

Fortum förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar av integritetspolicyn kommer att meddelas på vår webbplats eller genom direktkommunikation till dig.

12. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du använda sekretessformuläret eller kontakta vår kundtjänst.

Personuppgiftsansvarig för din information är normalt det Fortum-företag du har ingått avtal med. Kontaktuppgifterna till de viktigaste Fortum-företagen finns här.

Ytterligare frågor och kommentarer angående din integritet kan ställas till det dedikerade sekretessteamet genom att använda förfrågningsformuläret privacy@fortum.com eller skriftligen till adressen nedan.

Fortum OyjPrivacyKeilalahdentie 2-4, 02150 EspooFinland
Du kan också kontakta Fortums dataskyddsombud via de kanaler som anges ovan.