Fortum Charge & Drive

Appen för att ladda din EV

Granska

New route planner feature launched in the app! 📍 Read more

Tillgänglighets­förklaring

Efterlevnadsstatus

Denna webbplats är delvis kompatibel med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), på grund av bristande efterlevnad som anges i följande avsnitt "Icke-tillgängligt innehåll".

Ej tillgängligt innehåll

Följande innehåll är otillgängligt enligt kraven på grund av följande otillgängliga innehåll:

  • Det finns ingen visuell webbplatskarta tillgänglig på webbplatsen. Länkarna i sidhuvudet och sidfoten fungerar som en webbplatskarta, men ingen fristående sida är tillgänglig.

Problemen som beskrivs är kända och dokumenterade i Fortum Strøm AS:s ärendespårare. De sammanställdes som en del av en revision, som innehöll förslag och vägledning för att åtgärda dem.

Efterföljande uppdateringar av dessa problem kommer att valideras för att säkerställa att innehållet är tillgängligt.

Framtagning av denna tillgänglighetsförklaring

Denna redogörelse upprättades den 10 februari 2023.

Utlåtandet av redogörelse enligt följande:

  • En första granskning av webbplatsens tillgänglighet (baserad på WCAG) genomfördes av en tredje part (Futurice Oy) i februari 2023. En lista över bristande efterlevnadsproblem med avseende på WCAG AA sammanställdes.

  • Denna redogörelse upprättades sedan baserat på de poster som fastställts från denna revision, såväl som de som ännu inte är fastställda eller pågår.

Utlåtandet granskades senast den 8 mars 2023.

Feedback och kontaktinformation

Om du vill ge feedback om webbplatsens tillgänglighet, meddela Fortum Strøm AS om brister i efterlevnad eller begära information, kan du kontakta oss via e-post chargedrive.no@fortum.com (för närvarande endast på engelska eller norska).

Fortum Strøm AS ansvarar för att behandla förfrågningar som skickas av ovan nämnda information.

Verkställighetsförfarande

Om du märker några tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka först feedback till webbplatsens administratör, enligt beskrivningen i avsnittet "Feedback och kontaktinformation". Vi strävar efter att svara dig inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret, eller om du inte får något svar inom 14 dagar, vänligen ge feedback till Regionförvaltningsverket för södra Finland. Se myndighetens webbplats saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ (finns på finska och svenska) för en beskrivning av hur klagomålet kan lämnas in och hur ärendet kommer att hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö (tillsynsenhet för tillgänglighet)

Webbplats: saavutettavuusvaatimukset.fi (tillgänglig på finska och svenska)

E-post: saavutettavuus@avi.fi

Telefon: +358 295 016 000