Fortum Charge & Drive

Din app for lading av elbil

Installer

New route planner feature launched in the app! 📍 Read more

Juridisk merknad og opphavsrett

Fortum Norge Juridisk merknad og opphavsrett, Varemerkeinformasjon, Behandling av personopplysninger

Juridisk merknad og opphavsrett


Materialet på denne nettsiden ("Siden") leveres av Fortum Corporation, Finland og/eller dets datterselskaper i Finland og andre land ("FORTUM") som en tjeneste til sine kunder og kan kun brukes til informasjonsformål.


Enkeltkopier av informasjonen på dette nettstedet kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.


Ved å bruke eller laste ned materiale på denne siden godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar dem, ikke bruk nettstedet eller last ned noe materiale fra det.

Varemerkeinformasjon


Alle navn, logoer og varemerker på dette nettstedet er eiendommen til FORTUM, dets tilknyttede selskaper, relaterte selskaper eller FORTUMs lisensgivere eller joint venture-partnere.


FORTUMs varemerker og merkenavn kan kun brukes i samsvar med bruken som er tillatt i henhold til denne juridiske merknaden, eller med forhåndstillatelse fra FORTUM.


Enhver bruk av FORTUMs varemerker, navn eller logoer i reklame eller promotering av FORTUMs produkter krever korrekt skriftlig bekreftelse.

Begrenset bruk og enkeltkopilisens

Alt innhold som er inkludert på dette nettstedet, slik som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare er eiendommen til FORTUM eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av finske og internasjonale lover om opphavsrett.


Uautorisert bruk eller distribusjon av materiale på dette nettstedet kan bryte opphavsrett, varemerke og/eller andre lover og er underlagt sivile og strafferettslige sanksjoner.


Denne siden eller deler av den skal ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersiell bruk som ikke er uttrykkelig tillatt av FORTUM.


Du kan laste ned én kopi av informasjonen som finnes på dette nettstedet på en enkelt datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle, interne bruk, med mindre det er spesifikt lisensiert til å gjøre noe annet av FORTUM skriftlig.


Du kan verken modifisere, bruke eller overføre informasjon som er lastet ned for kommersielle formål, eller fjerne noen merknader angående opphavsrett eller eierskap fra informasjonen. Du samtykker i å forhindre enhver uautorisert kopiering av materialet og å sikre at ansatte i organisasjonen din overholder disse begrensningene.


FORTUM gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under noen patenter, opphavsrett, varemerker eller hemmelig eller konfidensiell informasjon.

Fraskrivelse av garantier

INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOE UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOEN SLAG, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOM, ELLER EGNETHET FOR NOEN PARTER. I TILFELLE FORTUMS NETTSIDE LEKKER TIL EN SIDE TIL EN TREDJEPART, ER SLIK KONKING KUN FOR BRUKERNES bekvemmelighet, OG FORTUM SKAL IKKE HA INGEN ANSVAR FOR INNHOLDET ELLER NØYAKTIGHETEN AV NOEN INFORMASJON PÅ SLIK NETTSIDEN.


FORTUM KAN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER, SOM FOR TAP AV INNTEKT, TAP AV INNTEKT, ELLER TAP AV RESULTAT, INNHOLD, , SOM STÅR PÅ BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET, SELV OM FORTUM HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.


Videre garanterer ikke FORTUM tilgjengeligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk, lenker eller andre gjenstander som kan finnes på denne siden. FORTUM kan når som helst foreta endringer i innholdet på denne siden eller produkter som er beskrevet her, uten varsel. FORTUM forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller annet materiale som er lagt inn på denne siden.

Brukerinnleveringer

Alt materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du sender inn, overfører eller legger ut til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensielt, ikke-eksklusivt, royaltyfritt, ugjenkallelig, fullt underlisensiert og ikke-proprietært ("kommunikasjon"). FORTUM vil ikke ha noen forpliktelser angående kommunikasjonen.


FORTUM vil stå fritt til å avsløre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjon, sammen med alle data, bilder, lyder, tekst og andre ting som er nedfelt deri, for alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.


FORTUM kontrollerer eller kontrollerer ikke innholdet i noen kommunikasjon og påtar seg intet ansvar for dem. FORTUM kan når som helst etter eget skjønn fjerne all kommunikasjon fra dette nettstedet.

Behandling av personopplysninger

FORTUM overholder nasjonale databeskyttelseslover, som kontrollerer innsamlingen og bruken av data relatert til personer (personopplysninger), inkludert den finske personopplysningsloven (henkilötietolaki) og all relevant lovgivning som er gyldig i EU.


Personopplysninger, inkludert navn og adresser som du kan oppgi til FORTUM, vil bli behandlet manuelt og av datamaskiner.


Personopplysninger oppgitt av deg vil bli behandlet med det formål å gi informasjonen og tjenestene du ber om og for markedsføring, salgsutvikling og produktutviklingsoppfølging.


FORTUM kan gi ditt navn, e-postadresse og/eller postadresse til tredjeparter som en underleverandør for eller distributør av våre produkter for å imøtekomme din forespørsel. På våre vegne vil de gi deg informasjonen eller produktene du har uttrykt interesse for.

I den grad dette er tillatt av loven, kan personopplysninger som oppgis eksporteres til forretningspartnere lokalisert i land innenfor og utenfor EU.


Den finske personopplysningsloven gir deg rett til innsyn og retting angående dine personopplysninger. Slike rettigheter vil bli overholdt av FORTUM så langt det er mulig for å oppfylle alle våre juridiske forpliktelser.


I den grad dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder, merker vi at FORTUM ikke er ansvarlig for personvernpraksis eller innholdet på slike nettsteder.

Andre bestemmelser

FORTUM kan revidere disse vilkårene og betingelsene når som helst ved å oppdatere dette innlegget.


FORTUM forbeholder seg etter eget forgodtbefinnende retten til å endre denne juridiske merknadsovervåkeren og fjerne alle innlegg og/eller avbryte nettstedets tilgjengelighet når som helst uten varsel.


Hvis noen vilkår, betingelser eller bestemmelser i disse juridiske merknadene blir fastslått å være ulovlige, ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal gyldigheten og håndhevbarheten til de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene ikke på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.

Spørsmål og merknader

Eventuelle spørsmål og merknader angående denne juridiske merknaden eller vilkårene og betingelsene heri skal rettes til Fortum Corporation, Legal Affairs, PL 100, 00048 FORTUM, attn. Anni Savelius; tlf. +358 10 4511