Fortum Charge & Drive

Din app for lading av elbil

Installer

Tilgjengelighets­erklæring

Overholdelsesstatus

Denne nettsiden er delvis i samsvar med lov om levering av digitale tjenester (306/2019), på grunn av manglende samsvar som er oppført i den følgende delen "Ikke-tilgjengelig innhold".

Ikke-tilgjengelig innhold

Følgende innhold er ikke tilgjengelig i henhold til kravene, på grunn av følgende ikke-tilgjengelige innhold:

  • Visuelt områdekart er ikke tilgjengelig på nettstedet. Linkene i topp- og bunnteksten fungerer som et nettstedskart, men ingen frittstående side er tilgjengelig.

Problemene som beskrives er kjent og dokumentert i Fortum Strøm AS sin problemsporing. De ble satt sammen som en del av en revisjon, som inkluderte forslag og veiledning for å fikse dem.

Påfølgende oppdateringer av disse problemene vil bli validert for å sikre at innholdet er tilgjengelig.

Utarbeidelse av denne tilgjengelighetserklæringen

Denne uttalelsen ble utarbeidet 10. februar 2023.

Uttalelsen ble utarbeidet som følger:

  • En første revisjon av nettstedets tilgjengelighet (basert på WCAG) ble utført av en tredjepart (Futurice Oy) i februar 2023. En liste over problemer med manglende samsvar med hensyn til WCAG AA ble satt sammen.

  • Denne erklæringen ble deretter utarbeidet basert på punktene fastsatt fra denne revisjonen, samt de som ennå ikke er fastsatt eller pågår.

Erklæringen ble sist gjennomgått 8. mars 2023.

Tilbakemelding og kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å gi tilbakemelding om tilgjengeligheten til nettstedet, varsle Fortum Strøm AS om samsvarssvikt, eller be om informasjon, kan du kontakte oss via e-post chargedrive.no@fortum.com (foreløpig kun på engelsk eller norsk).

Fortum Strøm AS er ansvarlig for å behandle forespørsler sendt av nevnte informasjon.

Håndhevelsesprosedyre

Hvis du oppdager noen tilgjengelighetsproblemer på nettstedet, send først tilbakemelding til nettstedadministratoren, som beskrevet i "Tilbakemeldinger og kontaktinformasjon"-delen. Vi tar sikte på å svare deg innen 14 dager.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret, eller hvis du ikke mottar noe svar innen 14 dager, vennligst gi tilbakemelding til det regionale statlige forvaltningsorganet for Sør-Finland. Se byråets nettsted saavutettavusäsämäsmet.fi/itichtesi/ (tilgjengelig på finsk og svensk) for en beskrivelse av hvordan klagen kan sendes inn og hvordan saken vil bli håndtert.

Kontaktinformasjon til tilsynsmyndigheten

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö (Tilsynsenhet for tilgjengelighet)

  • Nettsted: saavutettavusäsämäset.fi (tilgjengelig på finsk og svensk)

  • E-post: saavutettavus@avi.fi

  • Telefon: +358 295 016 000