Fortum Charge & Drive

Sovellus, jolla lataat sähköautosi

Avaa

Uusi reittisuunnittelija julkaistu sovelluksessa! 📍 Lue lisää

Saavutettavuusseloste

Miten saavu­tettava verkko­palvelu on?

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Tämä sivusto täyttää digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain (306/2019) saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole käytettävissä saavutettavuusvaatimusten mukaisesti:

  • Sivustolla ei ole visuaalista sivustokarttaa. Ylä- ja alatunnisteen linkit toimivat sivustokarttana, mutta erillistä sivua ei ole saatavilla.

Kuvatut ongelmat tunnetaan ja dokumentoidaan osana Fortum Strøm AS:n sivuston ongelmien seurantaa. Ne koottiin osana auditointia, joka sisälsi ehdotuksia ja ohjeita niiden korjaamiseksi. Tämä lausunto on laadittu 10.2.2023.

Näiden ongelmien myöhemmät päivitykset tarkistetaan sen varmistamiseksi, että sisältö ja sivusto on saavutettava. 

Tämän esteettömyysselosteen laatiminen

Lausunto laadittiin seuraavasti:

Kolmas osapuoli (Futurice Oy) suoritti ensimmäisen (WCAG-pohjaisen) tarkastuksen verkkosivuston saavutettavuudesta helmikuussa 2023. WCAG AA:n poikkeamisista laadittiin luettelo.

Tämä selvitys laadittiin sitten tässä tarkastuksessa korjattujen ja vielä korjaamattomien tai keskeneräisten kohtien perusteella.

Lausunto on tarkistettu viimeksi 8.3.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Jos haluat antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta, voit ilmoittaa Fortum Strøm AS:lle vaatimustenmukaisuuden puutteista tai pyytää tietoja, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse chargedrive.no@fortum.com (tällä hetkellä vain englanniksi tai norjaksi).

Fortum Strøm AS vastaa edellä mainittujen tietojen lähettämien pyyntöjen käsittelystä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, lähetä ensin palaute sivuston ylläpitäjälle kohdassa "Palaute ja yhteystiedot" kuvatulla tavalla. Pyrimme vastaamaan sinulle 14 päivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, anna palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 

Viraston verkkosivuilta saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ (saatavilla suomeksi ja ruotsiksi) on kuvaus siitä, kuinka valitus voidaan tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö (supervisory unit for accessibility)