Charge & Drive

Appen för att ladda din EV

Granska

Ladda smart och enkelt

Som ett ledande Nordiskt energiföretag som stödjer resan mot koldioxidneutralitet, tillhandahåller Fortum lösningar som stöder e-mobilitet och elbilsförare. Vårt syfte är att bidra till en värld där människor, företag och natur lever i balans med varandra.

Det här är Charge & Drive

Det här är Charge & Drive. Vi är en digital följeslagare för din elbils-körupplevelse. Vi finns här för att hjälpa dig att köra, ladda och ge all information. Du behöver bara fokusera på att komma dit du vill.

Vårt Uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja minskade CO2-utsläppen från mobilitet genom att använda Fortum Charge & Drive för att minska koldioxidutsläppen i transportsystem. Vi tillhandahåller smarta lösningar som stödjer e-mobilitet.

Vårt Syfte

Vi ger kraft åt en värld där människor, företag och naturen lever i balans med varandra.

Våra värderingar

Våra värderingar – nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt – utgör en grund för vår företagskultur. De fungerar som en kompass för att utvärdera möjligheter, vägleda vårt beslutsfattande och hjälpa oss att se världen på Fortums sätt.

Kontakta oss

Vår kundtjänst är här för att hjälpa dig med frågor angående din Fortum Charge & Drive-laddningsupplevelse.

Kontakta oss