Ladda grönt Ladda enkelt

Som ett ledande energiföretag fokuserat på att minska CO2-utsläppen kommer Fortum att fortsätta att tillhandahålla gröna och smarta lösningar som stödjer e-mobilitet. Vi vill ha en positiv inverkan på vår miljö och vårt samhälle.

Det här är Charge & Drive

Det här är Charge & Drive. Vi är en digital följeslagare för din elbils-körupplevelse. Vi finns här för att hjälpa dig att köra, ladda och ge all information. Du behöver bara fokusera på att komma dit du vill.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att minska CO2-utsläppen från mobilitet genom att använda Fortum Charge & Drive för att minska koldioxidutsläppen i städernas transportsystem. Vi tillhandahåller smarta lösningar som stödjer e-mobilitet.

Vår vision

Vår vision är att driva förändringen för en renare värld. Vi möjliggör en pålitlig övergång till en koldioxidneutral ekonomi genom att förse kunder och samhällen med ren energi och hållbara lösningar.

Våra värderingar

Våra värderingar – nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt – utgör en grund för vår företagskultur. De fungerar som en kompass för att utvärdera möjligheter, vägleda vårt beslutsfattande och hjälpa oss att se världen på Fortums sätt.