Fortum Charge & Drive

Sovellus, jolla lataat sähköautosi

Avaa

Uusi reittisuunnittelija julkaistu sovelluksessa! 📍 Lue lisää

Näin lataat sähköautoa mökillä

Me pohjoismaalaiset pidämme sekä mökkeilystä että autoilusta. Sähköautojen toimintamatka ja akun kapasiteetti kehittyvät koko ajan, minkä myötä monet ajavatkin mielellään mökille sähköautolla. Kun mökkireissulle lähdetään sähköautolla, älykkääseen latausasemaan kannattaa investoida myös vapaa-ajan asunnolla monestakin syystä.

Turvallisuus on tärkeää, kun sähköautoa ladataan mökillä 

Kunnollinen latausasema mökille ei todennäköisesti ole ensimmäisenä kovin monen tärkeysjärjestyksessä. Koska sähköautoa ladataan mökillä melko harvoin verrattuna kotiin, on helppo ajatella, että pistorasian (joka tunnetaan myös nimellä suko) käyttäminen lataamiseen riittää mökkikäytössä. 

Jos lataamiseen käytetään mökillä pistorasiaa, turvallisuus on otettava tosissaan. Sähköauto ottaa virtaa pitkään, mikä voi aiheuttaa kuumenemisen ja tulipalon riskin sähkölaitteistossa. Jos mökin sähkölaitteisto on vanha, kuluneet ja vialliset liitännät voivat kasvattaa paloriskiä. Myös jatkojohdon käyttäminen on riskialtista. 

Tilapäislataamista pistorasiasta tuskin pystyy välttämään, mutta pistorasian käyttäminen toistuvaan lataamiseen ei ole suositeltavaa.   Latausasema täyttää sähköajoneuvojen lataamista koskevat määräykset ja varmistaa, että käytössä ovat seuraavat: 

  • Oma virtapiiri 

  • Oikea sulake 

  • B-tyypin vikavirtasuojakytkin  

  • DC-suojaus 

Latausasema ilmoittaa vikatilanteista ja pysäyttää virransyötön, kun auto on ladattu valmiiksi. Parhaan turvallisuuden takaa Mode 3 -latausasema. (Mode 3 -latausaseasema on seinään kiinnitettävä latausasema, kun taas Mode 2 tarkoittaa kaapelia ja siihen kiinnitettyä laturia). 

Sähköauton nopeampi lataus mökillä 

Toinen syy asentaa latausasema mökille on sähköauton nopeampi lataaminen. Kun saavut mökille pitkän ajomatkan jälkeen akku lähes tyhjänä, riittävän toimintamatkan saaminen tavallisesta pistorasiasta lataamalla kestää pitkään. 

On myös hyvä muistaa, että usein mökin pääsulake on pienempi kuin asunnoissa. Monien sähkölaitteiden samanaikainen käyttö voi siksi polttaa sulakkeen. Mökin sulakkeelle on usein liikaa, jos esimerkiksi samaan aikaan liesi ja uuni ovat päällä ja auto latauksessa. 

Sähköverkon jännitettä ilmaistaan voltteina (V). Mitä suurempi jännite, sitä enemmän tehoa siitä saa ja sitä lyhyempi latausaika on. Latausasemasta saa huomattavasti suurempia tehoja kuin jos lataamiseen käytetään tavallista pistorasiaa. 

Ampeeri (A) tarkoittaa sähkövirtaa, joka kulkee laturista autoon. 10 A:n pistorasian teho on enintään 2,3 kilowattia, joka vastaa 10–15 kilometrin ajomatkaa lataustuntia kohden. 16 A taas tuottaa 3,6 kilowattia, joka vastaa 15–20 kilometrin ajomatkaa lataustuntia kohden. Kotilatausasema voi ottaa vastaan jopa 32 A. 

Latauksen nopeuteen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin pelkkä teho. Myös automallilla, sähkölaitteiston kapasiteetilla ja käytöllä on merkitystä.

Valitse älykäs latausasema sähköauton lataamiseen mökillä 

Jos olet suunnittelemassa latausaseman hankkimista mökille, on tärkeää, että valitset oikein. Latausasemia on pääsääntöisesti kahta eri tyyppiä: yksinkertaisia ja älykkäitä. Hintaero on pieni, mutta erot ominaisuuksissa ja käyttöalueissa ovat suuria. 

Älylaturi on yhdistetty verkkoon, mikä tuo käyttöön lataushistorian, tehonohjauksen ja aikaohjauksen kaltaisia palveluita. Tulevaisuudessa älylaturit voidaan säätää lataamaan autoa sähkön ollessa edullisinta tai käynnistämään ja pysäyttämään latauksen sähköverkon kuormituksen mukaan. 

Älylaturit seuraavat sähkön hintoja vuorokauden ympäri. Kun sähkötariffit, tai sähköverkon ruuhkamaksut, otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa, käyttäjä maksaa sähköstä enemmän silloin, kun sähköverkon kuormitus on suurimmillaan. Älylaturi voi siirtää kulutuksen ajankohtiin, jolloin lataaminen on edullisinta. 

Älykästä kotilaturia ohjataan mobiilisovelluksella tai liittämällä se älykotikeskukseen. Näin lataaminen voidaan käynnistää tai pysäyttää omien kulutustottumusten mukaan. Verkkoon liitetyn kotilatausaseman avulla uutta teknologiaa voidaan hyödyntää mahdollisimman nopeasti. 

Sovellus älylataamista varten mökillä ja kotona 

Älylataaminen on mahdollista, vaikka latausasema ei itsessään olisikaan älykäs. Siihen tarvitaan vain sovellus. Lue lisää artikkelista Näin otat käyttöön sähköauton älylatauksen