Kjell Ivar Tungland

6.12.2022·1 min read

Lading av elbil

Hvis du skulle ha behov for å lade elbilen mens du er ute på veien, har Fortum en løsning for deg.

Lade på ladestasjoner

Vi tilbyr en enkel og smidig løsning når du har behov for å lade på en ladestasjon. Med Fortum Charge & Drive har du tilgang til over 2 700 ladestasjoner i Norden. Du vil altså alltid kunne finne en ladestasjon i nærheten.

I tillegg vil du enkelt kunne planlegge reisen, starte eller stoppe lading, bestille ladebrikke, eller se historikk og kvitteringer.